Näin uskomme

"Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastuva. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen."
Room. 10: 9-10

Uskomme...

 1. Isään Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan. (1. Moos.1:1; Ef. 3:14; 4:6)

 2. Jeesukseen Kristukseen, Jumalan iankaikkiseen Poikaan, maailman Vapahtajaan. (Joh. 3:16; Matt. 16:16; Apt. 4:12; 1. Joh. 4:14)

 3. Pyhään Henkeen, jumaluuden kolmanteen persoonaan, joka toimii Kristuksen edustajana maan päällä ja Jumalan sanan ja voiman kautta uudestisynnyttää ihmisen. (Joh. 3:3-8; 2. Kor. 5:17; Matt. 28:18,19; Joh.14:26; 15:26; 16:7-15)

 4. että saamme syntimme anteeksi ja pelastumme uskon kautta Kristuksen sovitustyöhön ilman omia ansioitamme. (Room. 3:23-26; Ef. 2:4-9; 1:7; Kol.1:14; 1. Joh.1:7-9)

 5. että Raamattu on Jumalan sanaa ja opin ja elämän ainoa perustus ja ohje. (2. Tim. 3:14-17; 2. Piet. 1:19-21; 1. Kor.4:6)

 6. että Jumalan laki - kymmenen käskyä - on muuttumattomana voimassa ja että Pyhä Henki kirjoittaa sen uudessa liitossa uskovan sydämeen. (2. Moos. 20:3-17; Matt. 5 :17-19; Luuk. 16:17; 1. Kor. 7:19; Hebr. 10:15-16)

 7. että raamatullinen viikon seitsemäs päivä, lauantai, on Herran asettama ja siunaama sapatti, lepopäivä, jota Vapahtajan ja alkuseurakunnan antaman esimerkin mukaan tahdomme rakastaa ja pyhittää. (1. Moos. 2:2,3; 2. Moos. 20:8-11; Jes. 58:13,14; 66:22,23; Hes. 46:1; Matt. 24:20; Luuk. 4:16; 23:54-56)

 8. että Kristus täydellisen ja kertakaikkisen uhrin annettuaan nousi kuolleista, astui ylös taivaaseen ja toimii nyt Ylimmäisenä Pappinamme taivaallisessa pyhäkössä tutkivan tuomion ja armonajan päättymiseen asti. (Hebr. 8:1,2; 9:23-26; Dan. 8:14)

 9. että Kristuksen toinen tuleminen on lähellä, "oven edessä", ja että se tapahtuu julkisesti, suurella voimalla ja kirkkaudella. (Luuk. 21:25-28; Matt. 24:29-36; Ilm. 1:7; Joh.14:1-3)

 10. että kuolema on rauhaisaa ja tiedotonta unta ylösnousemukseen saakka, että kuolemattomuus saadaan Jumalan armolahjana ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ja että synnin palkka on toinen kuolema, iankaikkinen hävitys helvetin tulijärvessä. (Joh. 11:11; Saarn.9:5; Room. 6:23; 1. Kor.15:16-18, 51-55; Ilm. 20:6, 14,15)

 11. että ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välisenä tuhatvuotiskautena pelastetut ovat taivaassa, jumalattomat kuolleina, maa autiona ja tyhjänä ja saatana sidottuna; että tuhannen vuoden kuluttua Uusi Jerusalem ja pelastetut laskeutuvat taivaasta, jumalattomat herätetään kuolleista, heidän tuomionsa pannaan täytäntöön sekä että Jumala sen jälkeen uudistaa maan pelastettujen ikuiseksi kodiksi. (Ilm. 20 luku; 1. Tess. 4:13-18; Joh. 5:28,29; Jes.13:9-13; Mal. 4:1-3; 2. Piet. 3:10-13; Ilm. 21:1-6)

 12. että ruumiimme on Pyhän Hengen temppeli; tahdomme sen vuoksi pukeutua siististi ja säädyllisesti, karttaa maailman synnillisiä nautintoja ja epäkristillisiä tapoja, pidättyä epäterveellisestä ravinnosta sekä kieltäytyä päihdyttävistä juomista, tupakasta, huumeista ja muista terveyttä turmelevista aineista. (1. Tess. 5:23; 1. Kor. 3:16-17; 6:19,20; 1. Tim. 2:9,10; 3. Moos. 11 luku; Jes 65:4; 66:15-17; Room. 12:1,2)

 13. että Jumalan työtä ylläpidetään pyhillä kymmenyksillä ja uhrilahjoilla. (2. Kor. 9:6,7; Matt. 23:23; Hebr. 7:6,8; Mal. 3:8-12)

 14. että Herran pyhä ehtoollinen on Jeesuksen asettama muistoateria, jossa hän kohtaa kansansa ja antaa sille läsnäolollaan voimaa. (Joh.13:1-17; 1.Kor.11:23-33; Matt.26:26-29)

 15. että iankaikkiseen evankeliumiin sisältyy lopun aikana erityinen varoitus luopumuksesta, laittomuudesta, antikristuksesta, pedon kumartamisesta ja sen merkin ottamisesta. (Ilm. 14:6-13; Dan. 7:9,10,13; 2. Tess. 2. luku; Matt. 24:14)

 16. että seitsemännen päivän adventtiseurakunta opettaa Kristuksen evankeliumia, julistaa maailmalle viimeistä herätys- ja pelastussanomaa, johon sisältyy Jeesuksen usko, Jumalan käskyt ja profetian henki. (Ilm. 14:12; 12:17; 19:10; Apt. 1:8)

 17. että raamatullinen kaste kuuluu uskoon tulleelle ja suoritetaan veteen upottamalla Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen; näin kastettu liittyy seurakuntaan. (Mark.16:15,16; Matt. 3:13-17; Apt. 2:37-41; 8:26-39; Room. 6:3,4)

 18. että Kristus antoi seuraajilleen tehtävän olla maailman valona ja hänen todistajinaan, jotta Jumalan työ edistyisi ja oma henkilökohtainen uskonelämämme vahvistuisi. (Matt. 5:14-16; Mark. 16:15; Apt. 1:8; Room. 10:9,10; Ilm. 22:17)